Khóa học PTC

Chào mừng bạn đến với website

Hotline: 0913920632

Email: info@vietcad.edu.vn

Khóa học PTC

Creo là giải pháp CAD 3D giúp bạn tăng tốc đổi mới sản phẩm để bạn có thể tạo ra các sản phẩm tốt hơn nhanh hơn. Việc Creo dễ học sẽ đưa bạn liên tục từ những giai đoạn đầu tiên của thiết kế sản phẩm đến sản xuất và hơn thế nữa.

Bạn có thể kết hợp chức năng mạnh mẽ đã được kiểm chứng với các công nghệ mới như thiết kế hiện đại, thực tế tăng cường, mô phỏng thời gian thực, sản xuất phụ gia và IoT để lặp lại nhanh hơn, giảm chi phí và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Thế giới phát triển sản phẩm chuyển động nhanh chóng và chỉ Creo cung cấp các công cụ biến đổi mà bạn cần để xây dựng lợi thế cạnh tranh và giành thị phần.

Creo cam kết cải tiến liên tục CAD và trang bị các công nghệ mới mạnh mẽ được thiết kế cho thế giới thiết kế sản phẩm không ngừng phát triển.

 

Khóa học PTC
Các Khóa học PTC

Creo là giải pháp CAD 3D giúp bạn tăng tốc đổi mới sản phẩm để bạn có thể tạo ra các sản phẩm tốt hơn nhanh hơn. Việc Creo dễ học sẽ đưa bạn liên tục từ những giai đoạn đầu tiên của thiết kế sản phẩm đến sản xuất và hơn thế nữa.

Bạn có thể kết hợp chức năng mạnh mẽ đã được kiểm chứng với các công nghệ mới như thiết kế hiện đại, thực tế tăng cường, mô phỏng thời gian thực, sản xuất phụ gia và IoT để lặp lại nhanh hơn, giảm chi phí và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Thế giới phát triển sản phẩm chuyển động nhanh chóng và chỉ Creo cung cấp các công cụ biến đổi mà bạn cần để xây dựng lợi thế cạnh tranh và giành thị phần.

Creo cam kết cải tiến liên tục CAD và trang bị các công nghệ mới mạnh mẽ được thiết kế cho thế giới thiết kế sản phẩm không ngừng phát triển.

 

Khóa học PTC

Các nhà phát triển của PTC đã tạo ra Creo Parametric như một phần mềm nền tảng tốt cho phép người dùng có khả năng mở rộng chức năng sâu hơn với từng thành phần.

Khi các sản phẩm của bạn trở nên phức tạp hơn trong kỹ thuật của chúng, Creo cung cấp các khả năng mở rộng để đáp ứng yêu cầu của bạn. Khám phá các khả năng của Creo tạo nên sản phẩm thủ công độc đáo của bạn.

Nhà cung cấp bản quyền Creo PTC tại Việt Nam

0
Chỉ đường
Zalo
Hotline

0913920632