Chứng chỉ

Chào mừng bạn đến với website

Hotline: 0763248634

Email: info@vietcad.edu.vn

Chứng chỉ

Autodesk Certification

Autodesk Certification

Ngày đăng: 01/11/2022 01:48 PM

Khám phá việc học và chứng chỉ Autodesk cùng VietCAD Training Center - Trung tâm đào tạo uỷ quyền của Autodesk tại Việt Nam.

Revit for Architectural Design Professional Certification

Revit for Architectural Design Professional Certification

Ngày đăng: 05/10/2022 08:37 AM

Khóa học luyện thi chứng chỉ này đánh giá các kỹ năng cốt lõi được đề cập trong kỳ thi lấy chứng chỉ Autodesk Certified Professional in Revit for Architectural Design.

AutoCAD for Design and Drafting Professional Certification

AutoCAD for Design and Drafting Professional Certification

Ngày đăng: 19/09/2022 11:21 PM

Khóa học luyện thi chứng chỉ này đánh giá các kỹ năng cốt lõi được đề cập trong kỳ thi lấy chứng chỉ Autodesk Certified Professional trong AutoCAD cho Thiết kế và Soạn thảo.

Revit for Structural Design Professional Certification

Revit for Structural Design Professional Certification

Ngày đăng: 20/10/2022 09:40 AM

Khóa học luyện thi chứng chỉ này đánh giá các kỹ năng cốt lõi được đề cập trong kỳ thi lấy chứng chỉ Autodesk Certified Professional in Revit for Structural Design.

Civil 3D for Infrastructure Design Professional Certification

Civil 3D for Infrastructure Design Professional Certification

Ngày đăng: 31/10/2022 01:43 PM

Khóa học luyện thi chứng chỉ này đánh giá các kỹ năng cốt lõi được đề cập trong kỳ thi lấy chứng chỉ Autodesk Certified Professional in Civil 3D for Infrastructure.

3D Modeling for Mechanical Design Using Inventor Certification

3D Modeling for Mechanical Design Using Inventor Certification

Ngày đăng: 01/11/2022 09:15 AM

Khóa học luyện thi chứng chỉ này đánh giá các kỹ năng cốt lõi được đề cập trong kỳ thi lấy chứng chỉ 3D Modeling for Mechanical Design Using Inventor.

Generative Design for Manufacturing Applications Certification

Generative Design for Manufacturing Applications Certification

Ngày đăng: 03/11/2022 09:19 AM

Khóa học luyện thi chứng chỉ này đánh giá các kỹ năng cốt lõi được đề cập trong kỳ thi lấy chứng chỉ Generative Design for Manufacturing Applications.

CAM Strategies for Turning Certification

CAM Strategies for Turning Certification

Ngày đăng: 04/11/2022 11:10 AM

Khóa học luyện thi chứng chỉ này đánh giá các kỹ năng cốt lõi được đề cập trong kỳ thi lấy chứng chỉ CAM Strategies for Turning

Simulation Applications for Static Stress Analysis Certification

Simulation Applications for Static Stress Analysis Certification

Ngày đăng: 08/11/2022 09:05 AM

Khóa học luyện thi chứng chỉ này đánh giá các kỹ năng cốt lõi được đề cập trong kỳ thi lấy chứng chỉ Simulation Applications for Static Stress Analysis

Revit for Mechanical Design Professional Certification

Revit for Mechanical Design Professional Certification

Ngày đăng: 20/12/2022 01:18 PM

Khóa học luyện thi chứng chỉ này đánh giá các kỹ năng cốt lõi được đề cập trong kỳ thi lấy chứng chỉ Autodesk Certified Professional in Revit for Mechanical Design.
0
Chỉ đường
Zalo
Hotline

0763248634